KDAJ? + KJE?

25. oktober 2016, Ljubljanski grad, Stanovska dvorana

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Zakaj konferenca o procesih in tveganjih?

Smiselnost strokovne konference o menedžmentu poslovnih procesov in  menedžmentu tveganj – RISK 2016 vidimo v »podhranjenosti« razvojno za organizacije izjemno pomembnih področij praktičnega managementa: prenavljanja poslovnih procesov in obvladovanja tveganj. Teorija se že dolgo časa ukvarja s tematiko managementa poslovnih procesov in upravljanja s tveganji v različnih organizacijskih okoljih. Dobrih praks je razmeroma malo – nekoliko več v velikih organizacijah, manj v srednjih in malih organizacijah. Teorija očitno težko prehaja v prakso.Prav zaradi tega smo si zamislili konferenco kot obliko prenašanja vzorcev dobre prakse za prakso. Prepričani smo, da se mora razvijati vse organizacije in vedno bodo ene, ki bodo v neki situaciji »prve«, »najboljše ta hip« t.j. tiste, ki so lahko vzor drugim in v pomoč pri njihovemu razvoju. Prenašanje dobrih praks predstavlja tudi doprinos k spreminjanju naše organizacijske kulture, ki s svojimi obstoječimi in ustaljenimi vzorci vedenja in ravnanja zavira uspešnost prenavljanja poslovanja in obvladovanja tveganj.

V zadnjem obdobju je področje poslovnih procesov in tveganj postalo zelo aktualno tudi na področju sprejemanj novih ISO standardov in z njimi povezanih aktivnosti. Veliko organizacij je še na poti prenavljanja ISO standardov in prav za te je ta konferenca priložnost in spodbuda za pristop k prenavljanju.

Malo razmišljamo o izboru takšnih managerjev na vodilna mesta, katerih osebnostne značilnosti bi bile takšne, da bi bili pripravljeni razumsko več tvegati – po svoji naravni danosti. Pogoj za njihovo večje tveganje pa je procesna urejenost njihovih organizacij, ki jih vodijo. Vse to osmišlja upravičenost konference, ki želi pokazati na nekatere dobre prakse.

∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨

Poslanstvo konference

Poslanstvo konference je spodbujanje in promocija učinkovite stalne prenove poslovanja organizacije in učinkovitega upravljanja s tveganji. Poslanstvo udejanjamo s prenos znanja in izkušenj o managementu poslovnih procesov in tveganj na strokovni konferenci RISK 2016.

∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨

Vizija konference

Vizija konference je »oblikovati spominsko sled« pri udeležencih konference o smiselnosti, pomenu in pomembnosti učinkovitega stalnega prenavljanja poslovnih procesov in učinkovitega upravljanja s tveganji ter ustreznega izbora in priprave ljudi za stalno prenavljanje procesov in obvladovanje tveganj.

∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨

Namen konference

Konferenca je namenjena predstavitvi različnih praktičnih pristopov k managementu tveganj in managementu poslovnih procesov v organizacijskih okoljih. Na konferenci naj bi predstavili dobre prakse. Govorci bodo dali tudi ustrezen poudarek »vlogi človeškega dejavnika« pri upravljanju tveganj in prenavljanju poslovnih procesov.

∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨∧∨

Ciljni udeleženci konference

Predsedniki in člani uprav, predsedniki in člani nadzornih svetov, direktorji podjetij, direktorji kadrovskih področij, direktorji področij kakovosti, direktorji javnih in upravnih organizacij, župani občin, direktorji občinskih uprav in upravnih organov, direktorji javnih podjetij, ustanov in zavodov, direktorji interesnih združenj, vodje projektov prenove organizacij in procesov ter vsi ostali strateški in operativni vodje, ki so vključeni v procese in postopke spreminjanja.

»Največji umetniki kot so Dylan, Picasso in Newton so tvegali neuspeh. Če želimo uspeti, postati izjemni, moramo tvegati.«

Steve Jobs

»Samo tisti, ki bodo tvegali iti predaleč, lahko ugotovijo, kako daleč je mogoče iti.«

T. S. Elliot

»Biseri ne ležijo na morski gladini. Če ga hočeš, se moraš zanj potopiti.«

Kitajski pregovor

 

GOVORCI

Pridružujemo si pravico, da se govorci še spremenijo.
berlocnik_tomaz

mag. Tomaž Berločnik

Predsednik uprave Petrol d.d.

potisek_nina2

Nina Potisek

Direktorica procesne podpore, Petrol d.d.

guncan_uros

Mag. Uroš Gunčar

Slovensko združenje za kakovost in poslovno odličnost

Naslov prispevka: Procesi in tveganja v industriji 4.0

dr. Marjan Krisper

Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL

Naslov prispevka: Prenova poslovanja z digitalno preobrazbo – priložnosti in tveganja

Mateja Slapar

Zavarovalnica Triglav d.d.

Tomaž Smrkolj

Direktor podjetja Strip’s

dr. Eva Boštjančič

Filozofska fakulteta Ljubljana

kovacic_andrej

dr. Andrej Kovačič

UL Ekonomska fakulteta

Naslov prispevka: Menedžment (digitalne) prenove poslovanja

steharnik_tadeja

Tadeja Šteharnik

Direktorica uporavljanja s tveganji, Petrol d.d.

mag. Polona Pergar Guzaj

Predsednica IIA – Slovenskega inštituta

hauc_gregor

dr. Gregor Hauc

Snaga Javno podjetje d.o.o.

Naslov prispevka: Tveganja pri prenovi in informatizaciji poslovanja – jih res obvladujemo?

Miran Gašper

Bureau Veritas

dr. Alenka Kranjc Žnidaršič

Prva Group

Viki Grošelj

Vrhunski alpinist

sustersic_maja

mag. Maja Šušteršič

Predsednica Združenja SI.RISK

Pavel Škerlj

Direktor IT, Petrol d.d.

Borut Mlakar

Bureau Veritas

kovacic_jan

Jan Kovačič

Taktika plus, d.o.o.

Marijan Hertiš

Direktor podjetja Seltron d.o.o.

Naslov prispevka: Od obrtne delavnice do proizvodnje 4.0

Zoran Janković

Župan Mestne občine Ljubljana

Eva Kovač

Mikropis holding

PROGRAM

Pridružujemo si pravico, da se program še spremeni.

08.55 – 09.00       OTVORITEV KONFERENCE


9.00 – 10.30          PETROL – CELOVITI PRIMER DOBRE PRAKSE NA PODROČJU PROCESOV IN TVEGANJ

 


10:30 – 11:00         Odmor in neformalno druženje ob kavi, čaju in zdravem prigrizku.


11:00 – 13:00         DIGITALIZACIJA PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV – Do pozitivnih učinkov s stalno transformacijo poslovanja in implementacijo kakovosti

Organizacije so pri svojem delovanju soočene s potrebo po stalnem, korenitem in vse bolj nepredvidljivem prilagajanju poslovanja. Menedžment digitalne prenove poslovanja se usmerja na obvladovanje vseh ključnih in zahtevnih  organizacijskih sprememb, ki temeljno vplivajo na delovanje organizacije. Pristop k digitalni prenovi poslovanja vključuje niz različnih metod in tehnik, ki imajo na prenovo različno vplivnost v smislu intenzivnosti sprememb in z njimi povezanih tveganj oz. pričakovanih pozitivnih učinkov na poslovanje. Ob tem je potrebno razumeti in upoštevati, da nekatere od njih uporabimo občasno in ne prepogosto (npr. prenavljanje poslovnega modela), druge pa stalno in načrtovano (npr. informatizacija poslovnih procesov, zagotavljanje kakovosti poslovanja …).

dr. Andrej Kovačič, Ekonomska fakulteta Ljubljana: Menedžment (digitalne) prenove poslovanja

mag. Uroš Gunčar, Slovensko združenje za kakovost in poslovno odličnost: Procesi in tveganja v industriji 4.0

dr. Marjan Krisper, Fakulteta za računalništvo in informatiko: Prenova poslovanja z digitalno preobrazbo – priložnosti in tveganja

Marijan Hertiš, Seltron: Od obrtne delavnice do proizvodnje 4.0

dr. Gregor Hauc, Snaga Ljubljana: Tveganja pri prenovi in informatizaciji poslovanja – jih res obvladujemo?


13:00 – 13:30         Odmor in neformalno druženje ob kavi, čaju in zdravem prigrizku.


13.30 – 15.30    KDOR PAMETNO TVEGA, TA ZMAGA – »Risk management« in vključevanje novih zahtev o upravljanju tveganj v ISO standardih

Malo je slišati o pomenu in pomembnosti urejenosti globalnega in internega poslovnega okolja, ki bi gospodarskim in drugim subjektom omogočalo sprejemati poslovne odločitve  z večjim tveganjem. In ne nazadnje, lahko rečemo, da sploh ne razmišljamo o izboru takšnih menedžerjev na vodilna mesta, katerih osebnostne značilnosti podpirajo sprejemanje poslovnih odločitev z večjim tveganjem. V našem poslovnem okolju je tematika v največji meri prisotna, ko je govora o organizaciji podjetij na področju obvladovanja tveganj in o orodjih za zmanjševanje tveganja poslovnih odločitev. Pri tem gre največkrat za finančno – ekonomski zorni kot ter iskanje primernih matematično – statističnih orodij. V zadnjem obdobju je področje managementa tveganj postalo zelo aktualno tudi na področju sprejemanj novih ISO standardov in z njimi povezanih dejavnosti.


15.30 – 15.45          Odmor in neformalno druženje ob kavi, čaju in zdravem prigrizku.


15.45 – 16:45          Okrogla miza: LJUDJE, KI TVEGAJO »DO ROBA«, ZMAGUJEJO

                                     Voditeljica okrogle mize: Eva Kovač, Mikropis holding

PRIJAVA

Izpolnite spodnji prijavni obrazec.

PRIJAVE SO ZAKLJUČENE KER JE KONFERENČNA DVORANA POLNO ZASEDENA.

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA PRIJAVO!

Študent, brezposelni

Udeleženec, redni ali izredni študent ali brezposelna oseba.
25 €/os.
 • Kotizacija za študente znaša 25 € z vključenim DDV. S prijavo na dogodek vam izstavimo račun, ki ga poravnate pred dogodkom.
Prijavni obrazec

Skupinska prijava

Prijava treh ali več udeležencev hkrati.
50 €/os.
 • Kotizacija za skupino znaša 50 € na osebo z vključenim DDV. S prijavo na dogodek vam izstavimo račun, ki ga poravnate pred dogodkom.
Prijavni obrazec

GENERALNI POKROVITELJ:

Generalni pokrovitelj dogodka je Petrol d.d.

Petrol logo_Slogan_crna

Petrol d.d., generalni pokrovitelj

POBUDNIKI, AMBASADORJI IN ORGANIZATORJI:

Pri pripravi konference sodelujemo: Petrol, Zavarovalnica Triglav, Bureau Veritas, Mestna občina Ljubljana, Slovensko združenje za tveganja in zavarovanja ter Taktika plus.

Bureau Veritas, organizator

logo-saop-dve-barvi-transparenten

SAOP, organizator

sirisk.logo

Si.risk, organizator

slikca

Iris Božič

Koordinatorka PR dejavnosti konference RISK 2016

iris.bozic@taktika-plus.si / 040 171 040

PROGRAMSKI ODBOR ZDRUŽENE KONFERENCE MPP IN RISK 2016

 1. Tomaž Berločnik, Petrol, predsednik uprave, častni predsednik programskega odbora
 2. Milan Terpin, Taktika plus, izvršni koordinator programskega odbora
 3. Matija Blažič, Bureau Veritas, koordinator konference
 4. dr. Andrej Kovačič, koordinator konference
 5. mag. Maja Šušteršič, Predsednica Združenja SI.RISK, koordinatorica konference
 6. Jan Kovačič, Taktika plus, organizacijski sekretar konference
 7. Iris Božič, Taktika plus, koordinatorka PR dejavnosti konference

 8. dr. Eva Boštjančič, Filozofska fakulteta v Ljubljana

 9. Vasja Butina, Mestna občina Ljubljana
 10. Viki Grošelj, vrhunski alpinist
 11. mag. Uroš Gunčar, Slovensko združenje za kakovost in poslovno odličnost
 12. dr. Gregor Hauc, Snaga Ljubljana
 13. Marijan Hertiš, Seltron
 14. Peter Ilgo, PCON Ljubljana
 15. Eva Kovač, Mikropis Holding Žalec, 24alife
 16. Borut Mlakar, Bureau Veritas Ljubljana
 17. mag. Polona Pergar Guzaj, IIA – Slovenski inštitut
 18. Miroslav Prešern, Oven Elektro Maribor
 19. Mateja Slapar, Zavarovalnica Triglav
 20. Tomaž Smrkolj, Strip’s Kandrše

Konferenca RISK 2016

Konferenca o prenavljanju poslovanja in obvladovanju tveganj.

PARTNERJI in PODPORNIKI

Tudi v vaši organizaciji napredno razmišljate o prenavljanju poslovanja in upravljanju tveganj? Postanite podporniki